Over ons

Het Wijkberaad Laak Centraal is de bewonersorganisatie van Laak Centraal, grofweg het gedeelte van de stad Den Haag gelegen tussen station Den Haag Hollands Spoor en Rijswijk. Laak Centraal wordt begrensd door de navolgende straten: Laakkade – Rijswijkseweg – Paets van Troostwijkstraat – Jan van Beersstraat – Sinjeur Semeynsweg en de van Zeggelenlaan.

Wie zijn wij?

Het wijkberaad is een stichting, een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk. Wijkberaadsleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en/of tijd. Het wijkberaad heeft een bestuur van maximaal 20 personen waaruit door de leden een dagelijks bestuur is gekozen, bestaande uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er diverse commissies die zich met allerlei uiteenlopende zaken in de wijk bezig houden en heeft in totaal een kleine honderd vrijwilligers. Het wijkberaad streeft er er naar een afspiegeling te zijn van álle bewoners van de wijk Laak Centraal ongeacht leeftijd(16+) religie, geslacht of etniciteit. Het wijkberaad wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en ondersteund met een betaalde, parttime administratief medewerkster.

Wat doen wij?

Het wijkberaad stelt zich tot doel de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de wijk te stimuleren. Dit doet zij door allerhande activiteiten te organiseren en door actief samen te werken met vele andere organisaties en gemeentelijke instellingen, die in de wijk actief zijn. Organisaties waar mee wordt samengewerkt zijn WIJKZ, politiebureau en handhaving Laak, stadsdeelkantoor Laak, HVV Laakkwartier, Centrum Jonckbloetplein, Wijkbus Groot Laak, Nachtpreventie Laak, diverse ondernemersverenigingen, de openbare bibliotheek, bewonersorganisaties van omliggende wijken en diverse maatschappelijke organisaties.

Het wijkberaad is de officiële woordvoerder en het aanspreekpunt voor, en namens de bewoners en ondernemers van de wijk met de gemeente en andere overheden bij aangelegenheden aangaande de wijk Laak Centraal.

Jaarlijks organiseren wij een wijkfeest en een kerstbrunch voor ouderen. Maar daar stopt het niet. Wij ondersteunen en organiseren regelmatig bijeenkomsten, evenementen en activiteiten voor bewoners in samenwerking met de gemeente, het stadsdeel, onze partners en de diverse stichtingen die in onze wijk actief zijn.

Denk bijvoorbeeld aan een voorlichtingsavond over veiligheid om inbraken te voorkomen of een EHBO cursus voor onze leden en wijkbewoners maar ook activiteiten die in de diverse buurthuizen en op straten en pleinen, in de parken en op de sportvelden in de wijk plaatsvinden.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die bij willen dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Wil jij weten wat je voor ons en voor jezelf kan betekenen? Neem dan vooral contact met ons op! of vul het formulier in op deze pagina (link)

Wij zetten ons in voor een Laak waar iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst, zich veilig, welkom en thuis kan voelen!

Met vriendelijk groet,

Het dagelijks bestuur