Raadgever actief op de oude dag

13 december 2019|0 Comments

Als u met pensioen gaat, heeft u ineens veel meer vrijheid. Daardoor kan het soms lastig zijn, om uw dag in te delen. In de onderstaande raadgever kunt u daarom informatie vinden, hoe u tijdens

Diverse wetenswaardigheden van de gemeente Den Haag

28 november 2019|0 Comments

Woonoverlast of illegale (over)bewoning meldt dit bij het Meld- en steunpunt woonoverlast, geef dan de volgende gegevens door: adres van het pand dat overlast geeft beschrijving van het soort overlast tijdstip en duur van overlast

Verkeerd aangeboden huisvuil

28 november 2019|0 Comments

U mag uw huisvuil niet: te vroeg buiten zetten: voor 22.00 uur de dag voor de ophaaldag te laat buiten zetten: na 7.45 uur op de ophaaldag op of naast een container zetten ergens anders