Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin
vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit,
vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002).
“ Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en
waarbij vrijwilligers een grote rol spelen”, maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit
jaar voor de zestiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. MIAW (make it art
worthy), in Buurtcentrum Noordwal. (2018) en in 2019 een gedeelde 1e prijs gewonnen door de
FIETSSCHOOL TRANSVAAL.

Aanmelden

Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal één A4’tje tot 26 september worden
ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad,
Postbus 19157; 2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email:
jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Piet Vink

Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en
cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo
was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen en sportverenigingen. Bij zijn afscheid
van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich,
in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke
organisaties.
Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl