Nederlands:

Sinds januari 2020 is IDHEM onderdeel van een grote maatschappelijke organisatie uit Den Haag : XTRA.

IDHEM-Xtra komt op voor de belangen van EU-migranten in Den Haag. Sinds 2007 ondersteunt IDHEM-Xtra EU-migranten in zaken rond wonen, werken, onderwijs, taal en integratie. We dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van EU-migranten, alsmede hun integratie en participatie in de Haagse samenleving. Met een groot aantal vrijwilligers zetten we ons dagelijks in om slachtoffers van uitbuiting, huisjesmelkerij en criminaliteit te ondersteunen. 

Burgers uit andere EU landen dan Nederland, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, maar wonen en werken in Den Haag, kunnen bij IDHEM-Xtra terecht voor advies en informatie over wonen, werken en gezondheid. IDHEM-Xtra beschikt over een enthousiast team van hoog opgeleide vrijwilligers uit de diverse landen van de Europese Unie en kan EU-migranten dus ondersteunen in diverse eigen talen. Onze vrijwilligers hebben ruime ervaring met het begeleiden van en het geven van informatie en advies aan EU-migranten en worden ingezet op onze open spreekuren en telefonische informatielijnen.

Als gevolg van de coronapandemie bieden we onze diensten tijdelijk niet aan in open spreekuren, maar wel per e-mail (idhem@xtra.nl) en telefonisch: +31-70-3658183.

EU-arbeidsmigranten kunnen bij IDHEM-Xtra terecht voor alle mogelijke vragen met betrekking tot hun werk, werkomstandig op de werkvloer en maatregelen gerelateerd aan huisvesting ten aanzien van de Corona-pandemie. We bieden ook informatie in eigen taal over maartregelen genomen door de landelijke en lokale overheid en scholen in verband met Covid-19. Binnen Xtra kunnen EU-arbeidsmigranten via IDHEM-Xtra ook gebruik maken van alle hulpdiensten en initiatieven georganiseerd voor kwetsbare bewoners van Den Haag.

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Ania Paszak

Coördinator Vrijwilligers Idhem-Xtra

 

Polski:

Z dniem 1 stycznia 2020 IDHEM stało się  częścią największej, haskiej organizacji pomocy społecznej Xtra.

IDHEM-Xtra to haska organizacja działająca na rzecz migrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu IDHEM wspiera migrantów w ich integracji i dążeniu do pełnej samodzielności, integracji i partycypacji w społeczności haskiej. 

IDHEM-Xtra udziela migrantom bezpłatnych porad dotyczących prawa pracy, prawa mieszkaniowego i opieki zdrowotnej. W IDHEM-Xtra pracują entuzjastycznie nastawieni wolontariusze władający wieloma językami. Posiadają oni duże doświadczenie w zakresie doradztwa i działalności informacyjnej, które wykorzystują podczas prowadzonych konsultacji, obsługiwania infolinii telefonicznej.

Obecnie, w okresie pandemii koronawirusa dostępni jesteśmy poprzez e-mail (idhem@xtra.nl) oraz telefonicznie 0031-70-3658183. Migranci zarobkowi mogą zgłaszać się do naszej organizacji w języku polskim jeśli mają pytania dotyczące ich pracy, mieszkania, życia w Hadze. Idhem-Xtra oferuje również poradę dotyczącą podejmowanych przez rząd, gminę, szkoły, pracodawcę specjalych środków ostrożności związanych z Covid-19. Mieszkańcy Hagi, ci w najtrudniejszej sytuacji społeczno-finansowej mogą  za pośrednictwem IDHEM-Xtra, skorzystać z pomocy i inicjatyw organizowanych przez Xtra.

Dbajcie o siebie i pozostawajcie w zdrowiu!

Ania Paszak

Koordynator Wolontraiuszy Idhem-Xtra