Lawrence Eghosa is de nieuwe stadsdeeldirecteur van stadsdeel Laak

Mijn naam is Lawrence Eghosa, vanaf maandag 20 januari 2020 stadsdeeldirecteur van stadsdeel Laak. Hiervoor heb ik binnen de gemeente Den Haag diverse rollen en functies vervuld. Stadsdeel Laak met zijn enorme diversiteit in de wijken en bewoners gaat de komende tien jaar doorgroeien van rond 43.000 inwoners naar ruim 80.000 inwoners en met gebiedsontwikkeling Binckhorst en Central Innovation District (CID) als grote kans. Ook zijn er in Laak behoorlijke aandachtspunten zoals leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Voor al deze onderwerpen is een goede samenwerking nodig tussen de collega’s van het stadsdeel, de ketenpartners in de wijken en betrokken bewoners. Ik voel mij bevoorrecht om deze voortrekkersrol te mogen bekleden en ik kijk ernaar uit om dit boeiende stadsdeel beter te leren kennen.

Nieuw stadsdeel directeur

Lawrence Eghosa