Zelfmoordpreventie 113                  Telefoon 0900-0113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.

Van wanhoop naar hoop en leven

113 staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpzoeker wordt altijd gerespecteerd. We geven geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 is niet tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding (HBZ) die binnen de huidige wettelijke kaders kan worden verleend. We verwijzen mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding door naar de huisarts.

Bevlogen professionals werken dagelijks aan preventie van suïcide

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24×7 en anoniem een beroep doen op ons online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit onze vestiging in Amsterdam en vrijwilligers in het gehele land maken dit mogelijk.

Telefoon 0900-0113.

Kijk voor meer info op www.113.nl