U mag uw huisvuil niet:

 • te vroeg buiten zetten: voor 22.00 uur de dag voor de ophaaldag
 • te laat buiten zetten: na 7.45 uur op de ophaaldag
 • op of naast een container zetten
 • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
 • zonder afspraak grofvuil op straat zetten

Controle op verkeerd aangeboden huisvuil

 • Wordt u op heterdaad betrapt, dan krijgt u direct een boete. Ook als u niet direct betrapt wordt, kunt u een boete krijgen.
 • Verkeerd aangeboden huisvuil wordt door de gemeente weggehaald en onderzocht. De toezichthouders van de gemeente hebben officieel toestemming om vuilniszakken te controleren. Zij mogen verkeerd aangeboden vuilniszakken openmaken, controleren en hier gegevens uithalen.

Kosten van de overtreding: Blijkt uit de controle dat het afval van u is, dan krijgt u een boete (spoedeisende bestuursdwang). U moet dan een deel van de kosten voor de controle en verwijdering van het afval betalen. Dit is bij:

 • de 1e keer € 126 per overtreding
 • de 2e keer € 160 per overtreding
 • vanaf de 3e keer € 194 per overtreding
 • Krijgt u meer dan 3 keer een boete? Dan legt de gemeente u een dwangsom op.