Woonoverlast of illegale (over)bewoning meldt dit bij het Meld- en steunpunt woonoverlast, geef dan de volgende gegevens door:

  • adres van het pand dat overlast geeft
  • beschrijving van het soort overlast
  • tijdstip en duur van overlast
  • bij woonoverlast: uw eigen contactgegevens.
  • een melding van illegale(over-)bewoning kunt u anoniem doorgeven.

Woonoverlast

Er zijn verschillende vormen van woonoverlast. Denk hierbij aan:

  • Buren die lawaai maken, of onaangepast gedrag vertonen.
  • U heeft een conflict met uw buren waar u samen niet meer uitkomt.
  • Buren die hout stoken. U heeft last van de rook en komt samen met uw buren niet tot een oplossing.
  • De woning wordt gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld vakantieverhuur, handel of horeca (veel in- en uitloop van mensen).

Huurt u van een corporatie? Dan kunt u woonoverlast rechtstreeks bij de corporatie melden.

Illegale (over)bewoning

U kunt een melding doen van illegale (over)bewoning als u vermoedt dat er te veel mensen in een woning wonen. Of als u denkt dat er mensen wonen die er niet mogen wonen. Bijvoorbeeld als er kamers worden verhuurd terwijl dat niet is toegestaan, of als er gewoond wordt in een bedrijfspand.

Doe uw melding digitaal via www.denhaag.nl/woonoverlast  Lukt dit niet? Dan kunt u telefonisch uw melding doorgeven via telefoonnummer 14070.

Achterstallig onderhoud/verpaupering huurhuis

www.denhaag.nl/huurteam

Huuradvies van het Huurteam

Wat kunt u doen als uw huurprijs te hoog is? U kunt zelf de Huurcommissie inschakelen of eerst advies vragen aan het Huurteam van de gemeente.

Heeft u problemen met de verhuurder over servicekosten of het onderhoud van de woning? Ook dan kunt u het Huurteam inschakelen.

Waarom uw fiets stallen?

In de meeste wijken staan overal fietsen op straat. Sommige worden elke dag gebruikt, maar vele zijn daar achtergelaten. Deze geven soms overlast voor wandelaars en invalidewagens en zijn voor veel wijkbewoners een doorn in het oog doordat ze een rommelige aanblik veroorzaken in de straat.

Ontdek de vele voordelen van het overdekt en veilig stallen van uw rijwiel. De stallingen zijn alleen toegankelijk voor klanten maar uiteraard stalt u uw rijwiel op eigen risico. In sommige stallingen is camera­beveiliging.

Wrak

Steeds vaker zal de Gemeente gaan controleren of een fiets als weesfiets aangemerkt kan worden. Zo’n fiets wordt dan gelabeld en de eigenaar krijgt dan nog enige tijd om zijn fiets op te halen. Daarna wordt deze fiets verwijderd.

Buurtstalling Den Haag

Kijk voor meer informatie op:  https://www.buurtstallingdenhaag.nl